หลักสูตร

หลักสูตรการสื่อสาร pic1.jpg

การสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลาย ๆ ครั้งของการทำงาน การสื่อสารมีผลอย่างยิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีงามได้ เราจะมีวิธีการสื่อสาร อย่างไรที่สร้างพลังดี ๆ ต่อกัน แต่ได้ผลลัพธ์ต่อความสำเร็จทั้งด้านความสัมพันธ์และด้านการงาน การรู้จักใช้ชีวิตในการสื่อสารที่ช้าลงแต่ทรงประสิทธิภาพ โดยได้เข้าใจถึงพลังงานที่อยู่ภายในตัวเราในขณะที่สื่อสาร รวมถึงการเผชิญหน้ากับปมปัญหาภายในเพื่อนำไปสู่การเท่ากันทั้งด้านความกลัว และเข้าใจความซับซ้อนของสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารด้วยสัญญาเก่าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สดใหม่ในพลังชีวิต

โดยมีวัตถุประสงค์ตามจำนวนวันเรียนรู้ดังนี้

แบบ 1 วัน ทฤษฎีตัวยู

 

แบบ 2 วัน ทฤษฎีตัวยู และการสื่อสารด้วยพลังบวก

 

แบบ 3 วัน ทฤษฎีตัวยู การสื่อสารด้วยพลังบวก รู้จักพลังด้านในตนเอง

                 (คำพูดไม่สำคัญเท่าพลังด้านใน)

 

แบบ 4 วัน ทฤษฎีตัวยู การสื่อสารด้วยพลังบวก รู้จักพลังด้านในตนเอง

                 (คำพูดไม่สำคัญเท่าพลังด้านใน) หน้าผาศักดิ์สิทธิ์

 

แบบ 5 วัน ทฤษฎีตัวยู การสื่อสารด้วยพลังบวก รู้จักพลังด้านในตนเอง

                 (คําพูดไม่สําคัญเท่าพลังด้านใน) หน้าผาศักดิ์สิทธิ์ กฎแห่งกระจก

หลักสูตรการสื่อสาร pic2.jpg

กระบวนการที่จัดโดยพื้นที่ปัญญ์รัก มีเนื้อหาและเป้าหมายของการเรียนรู้

โดยความเข้มข้นของเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เรียน