หลักสูตร

หลักสูตรการใคร่ครวญ pic1.jpg

การใคร่ครวญ

ภายในตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          หลาย ๆ ครั้งผู้คนเห็นคุณค่าของการฝึกฝนตนผ่านการภาวนา แต่การภาวนาแท้จริงมีกระบวนการหลายรูปแบบ ศิลปะก็เป็นด้านหนึ่งของการภาวนาที่ทรงประสิทธิภาพได้ หากเข้าใจการทำงานของสมองและความแตกต่างของมนุษย์ เราจะสามารถเท่าทันตนเองได้ และศิลปะภาวนาก็ช่วยในด้านนี้ด้วยเช่นกัน

ใช้กระบวนการศิลปะ

ลายเส้นภาวนา มันดาลา หุง ข่ายดักฝัน ปักผ้า เพนท์สีอะคริลิค หรือศิลปะบำบัด

โดยมีวัตถุประสงค์ตามจำนวนวันเรียนรู้ดังนี้

แบบ 1 วัน ศิลปะแนวภาวนา 1 ประเภท

 

แบบ 2 วัน ศิลปะแนวภาวนา 1 ประเภท การทํางานของสมอง

 

แบบ 3 วัน ศิลปะแนวภาวนา 1 ประเภท การทำงานของสมอง สี่ทิศ

 

แบบ 4 วัน ศิลปะแนวภาวนา 1-2 ประเภท การทำงานของสมอง สี่ทิศ การเห็นคุณค่า

 

แบบ 5 วัน ศิลปะแนวภาวนา 1-2 ประเภท การทำงานของสมอง สี่ทิศ การเห็นคุณค่า พลังตัวตนภายใน กฎแห่งแรงดึงดูด

หลักสูตรการใคร่ครวญ pic2.jpg

กระบวนการที่จัดโดยพื้นที่ปัญญ์รัก มีเนื้อหาและเป้าหมายของการเรียนรู้

โดยความเข้มข้นของเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เรียน