top of page

หลักสูตร

เลี้ยงลูกให้ง่าย

Style KrooNa

Pic หลักสูตร เลี้ยงลูกให้ง่าย.jpg

หากเราเลี้ยงลูกโดยเน้นที่เรื่องการศึกษา

โดยมองข้ามการปลูกฝังคุณค่าพื้นฐานในความเป็นมนุษย์

เราจะได้เด็กที่มีความว่างเปล่าทางจิตใจ

โรงเรียนพ่อแม่ 1.jpeg
เลี้ยงลูกด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์
ด้วยจิตสบาย ๆ ตามสไตล์ของครูณา
ให้ลูกแข็งแรงทางกายตั้งแต่วัยเด็ก
และพัฒนาด้านจิตใจยามที่เขาเติบโต
ทำไมการเรียนหนังสือเก่งต้องมาทีหลัง
เพราะมีสิ่งที่สำคัญกว่า คือ ความสุข
ที่จะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี

กลุ่มเป้าหมาย

  • พ่อแม่ ที่ต้องการหล่อเลี้ยงลูกโดยธรรมชาติความเป็นมนุษย์

  • ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก ที่ต้องการเข้าใจธรรมชาติของเด็ก

วัน และเวลาในการอบรม

การเรียนแบบ Online | สมัคร และเรียนได้เลย
การเรียนแบบพบกลุ่ม | ยังไม่มีการจัดอบรม

อัตราค่าสมัคร

การเรียนแบบ Online | 1,890 บาท

อบรมในบ้าน3.jpeg
อบรมในบ้าน2.jpeg

หลักสูตร เลี้ยงลูกให้ง่าย Style KrooNa ที่เปิดสอน