หลักสูตร

12 Senses Advance

and Whole Brain for Your Child

Pic หลักสูตร 12Senses.jpg
ปรัชญาการเติบโตของมนุษย์
ตั้งแต่ระดับ เซลล์ และโซล
121373936_3395012927201492_4498283422690

The Twelve Senses

คือปรัชญาการเติบโตทางจิตวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด
คุณถูกสร้างมาอย่างไร หรือคุณจะหล่อเลี้ยงเด็กอย่างไร
องค์ความรู้นี้โดย รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) นักปรัชญาชาวเยอรมัน-ออสเตรีย
ทั้งยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม สถาปนิก และอีกหลายด้าน

หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักสูตรสำหรับคนมีลูกเท่านั้น
หากแต่ยังเป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
ที่มีความปรารถนาที่จะเข้าถึงการเติบโตทางจิตวิญญาน

เรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ และถอดองค์ความรู้ จากประสบการณ์ชีวิตครูณาและครอบครัว
ผ่านการฝึกเชิงปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า Soul หรือจิตวิญญาณของเด็ก ๆ
จะได้รับการหล่อเลี้ยง ผ่านลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์
ที่สไตเนอร์แบ่งกลุ่ม sense เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 เซนส์ ดังนี้

121802583_3395013120534806_7798308756902

ฐานกาย ช่วงวัย 0-7 ปี |

senses of touch, life, movement, balance

ฐานใจ ช่วงวัย 8-14 ปี |

senses of smell, taste, sight, temperature

ฐานคิด ช่วงวัย 15-21 ปี |

senses of hearing, speech, thought, ego

121545700_3395013043868147_4395311939252

เมื่อเข้าใจธรรมชาติการเติบโตของมนุษย์ ก็จะเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตร่วมกัน
หากเข้าใจชีวิต ชีวิตจะเป็นเรื่องง่าย มิเช่นนั้น ความเข้าใจผิดจะก่อร่างสร้างปัญหา
ขึ้น
ในตัวลูก หรือตัวคุณ และปัญหาเหล่านั้นเผยปรากฏยามเขาเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  • หากคุณมีลูก คุณจะเข้าใจชีวิตของคุณ และการหล่อเลี้ยงชีวิตลูกที่ถูกสร้างจากชีวิตคุณ

  • หากคุณไม่มีลูก คุณจะเข้าใจ และสามารถซ่อมหรือสานพลังวงจรใหม่ให้กับชีวิตคุณเอง

วัน และเวลาในการอบรม

การเรียนแบบ Online | สมัคร และเรียนได้เลย
การเรียนแบบพบกลุ่ม | ยังไม่มีการจัดอบรม
หลักสูตร Advance ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การฝึกปฏิบัติ

(แบบพบกลุ่ม) | ยังไม่มีการจัดอบรม

อัตราค่าสมัคร

การเรียนแบบ Online | 2,799 บาท

122120838_3395013353868116_6220244312761
122100437_3395013427201442_6888290663485
121545700_3395012823868169_3162183369104

หลักสูตร 12  Senses ที่เปิดสอน